Законодавче забезпечення інновацій у сфері агроекспорту

Автор(и)

  • Вікторія Кирилюк аспірантка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету іменіЯрослава Мудрого https://orcid.org/0009-0002-3106-0471

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-14

Анотація

Cтаття присвячена проблематиці законодавчого забезпечення інновацій у сфері агроекспорту. Як показує світовий досвід, країни, які широко впроваджують інноваційні продукти на законодавчому рівні, з якісним юридичним супроводом, мають значні успіхи та відчутно ефективний результат. З початку введення воєнного стану в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання ситуації, що склалася, зокрема, і в такому важливому, з точки зору підвищеної значущості питання продовольчої безпеки, агроекспортному секторі. Важливо, що деякі з них не просто створюють нові або корегують старі норми, адаптуючи їх до обставин, що виникли через агресію РФ, а докорінно змінюють існуючий порядок, активуючи інноваційні процеси. З огляду на це проаналізовано найбільш симптоматичні акти, прийняті за останні півроку, та на основі критичного їх осмислення зроблено висновки про наявні вади чи певні невідповідності. На жаль, в Україні будь-які інноваційні зміни, перш за все, викликають у агроекспортерів недовіру, а подеколи й категоричне несприйняття, хибне переконання в тому, що нововведення тільки все ускладнять, а, головне, негативно позначаться на фінансовій стороні. Наголошено, що, зважаючи й на такий аспект людської психології, будь-які зміни, а надто радикальні, ті, що порушують усталений порядок, мають бути заздалегідь добре продуманими і виваженими, науково обгрунтованими, підданими експертному аналізу з точки зору прогнозування ефективності результатів тощо. Зроблено висновок, що законодавство у сфері інновацій в агроекспортній діяльності потребує якісного оновлення, нових свіжих ідей, які б попередньо обговорювались з науковою спільнотою і власне з агроекспортерами та агровиробниками. Такий підхід до підготовки законопроєктів дозволить уникнути невиправдано великої кількості законодавчих актів, наявності недосконалих норм з непередбачуваним впливом на регулювання агроекспортних відносин, а також залучити всіх заінтересованих учасників для отримання дійсно позитивного результату. Наголошено, що, незважаючи на те, що статистичні дані за 2023 рік свідчать про збільшення експорту сільськогосподарської продукції порівняно з минулорічними показниками, отримана агробізнесом виручка значно зменшилась. І в цьому вбачається недосконалість існуючої системи агробізнесу, що зміцнює наше переконання в нагальності зміни підходів щодо вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції. Виходячи з чого зроблено висновок про необхідність запровадження переробного виробництва на основі новітніх технологій та інноваційних досягнень і вироблення якісної сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, що дозволить значно збільшити прибуток суб’єктами агробізнесу. Висловлено думку, що спільні зусилля у роботі над новими законодавчими актами, які будуть не просто змінювати вже існуючі відносини, а й стануть надійним правовим підґрунтям перебудови української агропромисловості і створення потужного сектору переробки сільськогосподарської продукції, матимуть у недалекій перспективі очікуваний ефект для вітчизняного агробізнесу.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті