Аграрні розписки та аграрні ноти як механізми фінансування агробізнесу

Автор(и)

  • Юлія Бакай кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-8009-2915

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-18

Анотація

У статті проводиться аналіз особливостей кредитування сільськогосподарських товаровиробників з використанням інноваційних способів фінансування – аграрних розписок та аграрних нот. Відсутність фінансових ресурсів, обмежене банківське кредитування та нестача власних обігових коштів стимулюють шукати альтернативні механізми залучення фінансування у вітчизняний аграрний сектор, з метою підвищити його продуктивність та прибутковість. Таким альтернативним механізмом стали аграрні розписки, процес запровадження яких розпочався із прийняттям 6 листопада 2012 р. Закону України “Про аграрні розписки” №5479-VI. Його метою було створення дієвого механізму фінансування малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення якісними засобами захисту рослин та посівним матеріалом під заставу майбутнього врожаю. Станом на червень 2024 року в Україні видано понад 10063 аграрних розписок на загальну суму більше 69,7 млрд. грн. 22 лютого 2024 р. з метою залучення додаткових фінансових ресурсів у вітчизняний аграрний сектор було прийнято Закон України №3586-ІХ «Про аграрні ноти», який набуде чинності з 1 січня 2025 р. Це новий фінансовий інструмент, який являє собою неемісійний цінний папір в електронній формі у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів із відображенням відомостей про реквізити аграрної ноти та іншої інформації в Реєстрі аграрних нот. Запровадження нового механізму фінансування сільськогосподарських товаровиробників – аграрних нот, побудоване на позитивному досвіді використання аграрних розписок та недоліків правового регулювання цього інструменту. Аграрні ноти не замінюють аграрні розписки, а розширюють доступ агробізнесу до фінансування. Так, шляхом запровадження аграрних нот спрощується порядок видачі, обігу та припинення зобовʼязань з їх депонування в депозитарній системі; забезпечується оборотоздатність через механізми регульованих ринків капіталу; розширюються види застави; запроваджуються правові умови багаторічних кредитних зобовʼязань, виконання яких відбуватиметься частинами та ін. Отже, запровадження аграрних нот, поряд із традиційними паперовими аграрними розписками надасть можливість додаткового залучення фінансових ресурсів в агробізнес, забезпечить доступність виробників сільськогосподарської продукції до ринків капіталів, спросить порядок вчинення правочинів з кредитування, забезпечить надійну систему захисту прав кредиторів та боржників.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті