Окремі правові аспекти моніторингу та оцінки стану забезпечення продовольчої безпеки

Автор(и)

  • Оксана Туєва кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-19

Анотація

Продовольча безпека є запорукою соціально-економічного розвитку та однією з найважливіших складових державної політики будь-якої країни, предметом співробітництва міжнародних інституцій. Приєднання України до глобального процесу забезпечення сталого розвитку актуалізує питання розробки та застосування методичного інструментарію для оцінки стану забезпечення продовольчої безпеки. У статті наголошено на тому, що орієнтація України на побудову сучасного інформаційного суспільства і сервісно-орієнтованої, цифрової держави потребує наукових акцентів на з’ясуванні питань щодо моніторингу та оцінки стану забезпечення продовольчої безпеки як передумови її сталості та інклюзивності. Надано визначення моніторингу продовольчої безпеки. Визначено, що організація моніторингу продовольчої безпеки має ґрунтуватися на таких принципах як: достовірність, оперативність, превентивність, об’єктивність, системність, впорядкованість, науковість, прогностичність. Розглянуто сучасний стан нормативно-правового та інституційного забезпечення моніторингу продовольчої безпеки. Установлено, що в законодавстві відсутні деякі важливі індикатори, якими оперує ФАО, необхідні для об’єктивної оцінки рівня та динаміки продовольчої безпеки України, та наголошено на важливості узгодження вітчизняного законодавства з міжнародними нормами. Зроблено висновок про те, що державне регулювання в цій сфері має орієнтуватися на сучасні інформаційні технології. З огляду на значні обсяги даних, важливим завданням держави також має стати розробка відповідного програмного забезпечення і створення потужних інформаційних ресурсів. Доцільним також було би створення національної бази даних у сфері продовольчої безпеки та оцінюванні загроз.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті