Нормативно-правове забезпечення захисту прав молодих вчених в умовах інтеграційного розвитку України

Автор(и)

  • Інна Огієнко кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-2919-5513

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-22

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних проблем молодих вчених та правового забезпечення захисту їх прав в дослідницьких інфраструктурах в Україні та Європі. Структуровано вже існуючі засоби і методи захисту і підтримки молодих вчених в нашій державі і здійснено порівняння з тими заходами підтримки, які успішно застосовуються в країнах Європи. Вказано, що постійне фінансування науки на недостатньому рівні тільки поглиблює кризові явища і призводить до подальших втрат висококваліфікованих наукових кадрів і майже унеможливлює відновлення на достатньому рівні кадрового резерву за рахунок залучення молоді, оскільки перспективна наукова молодь змушена або постійно шукати шляхи вирішення своїх соціально-побутових проблем замість здійснення наукових досліджень, або взагалі змушені залишити науку і перейти в більш прибуткові сфери економічної діяльності чи емігрувати до інших країн. Зроблено висновки, що заходи захисту молодих вчених, які вже існують в країні при забезпеченні достатнього рівня фінансування частково мали б вплинути на попередження процесу плинності наукових кадрів, але через постійне недофінансування, недостатню системність і упорядкування постає питання їх ефективності. Зазначено, що досвід європейських країн дозволяє зробити висновок, що існує певна варіативність засобів, за допомогою яких є можливості стимулювання молоді присвятити свою професійну діяльність науці. Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем серед яких вказано на необхідність розробки комплексних програм заходів, що включатимуть в себе стимулюючі і заохочувальні заходи організаційного, фінансового, правового, соціального характеру, метою яких має стати мінімізація втрат вже існуючого кадрового потенціалу української науки, і пропозиція певних конкурентних переваг для залучення молодих науковців і дослідників.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті