Сучасні проблеми і виклики у Європейському парламенті

Автор(и)

  • Сюзанна Асірян кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-9503-6203
  • Юлія Атаманчук студентка ІIІ курсу факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Вікторія Феньків студентка ІIІ курсу факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-25

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням щодо змін, проблем і реформування такого інституту Європейського Союзу (далі – ЄС) як Європейський парламент (далі – Європарламент, ЄП). Особлива увага приділяється чинникам, які впливали на попередні результати виборів до вказаного представницького органу. Під час проведеного аналізу визначено, що основними факторами відносно невеликої явки на виборах є наявність певної недовіри і скептицизму громадян ЄС в 2004 і 2014 роках, що пов’язана з пріоритетністю національних інтересів над європейськими загалом та «дефіцит демократії», що заважав жителям країнчленів ЄС повноцінно впливати на зміст політичних рішень. Окреслено ряд дій, які впровадив ЄС для виправлення цієї ситуації, і вказано вплив зазначених новел на результати виборів 2019 року. Незважаючи на певні позитивні зміни, проблеми, зокрема і «дефіциту демократії» не є повністю вирішеними. Тому авторами зазначено, що питання реформування Європейського парламенту є постійною частиною дебатів щодо інституційної реформи ЄС. Сформульовано, що можливість діяти в цьому напрямку розпочинається після Brexit, котрий зумовив необхідність перерозподілу місць у парламенті і запровадження комплексних реформ. Після виходу Великобританії з ЄС чисельність депутатів складала 705, встановлено, що Рада Європейського Союзу змінила кількість парламентарів до 720 і визначено, яким чином це впливатиме на розподіл мандатів між країнамичленами ЄС. Наведено певні дані, що свідчать про позитивні зміни, що стосуються майбутніх виборів до Європарламенту в 2024 році. Акцентовано увагу на досить дискусійному аспекті щодо вступу України до ЄС і перерозподілу місць у Європарламенті в зв’язку з цим. Наступною проблемою, визначеною авторами, є потреба в реформуванні процедури прийняття рішень у ЄП щодо виключних питань. Наведено думки окремих політиків і вказано, що зміни в цій сфері є необхідними задля покращення оперативності і дієвості з одночасним збереженням демократичності.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті