Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку інноваційної діяльності

Автор(и)

  • Олена Корват кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-7977-6957

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2024-2(46)-26

Анотація

Наукова робота присвячена проблемам нормативно-правових актів України, які визначають засади для формування системи обліку інноваційної діяльності. Метою статті є аналіз національного нормативно-правового забезпечення обліку інноваційної діяльності на його відповідність міжнародним стандартам, а також розробка практичних рекомендацій з його удосконалення. У роботі зіставлено положення Закону України «Про інноваційну діяльність», Закону України «Про інвестиційну діяльність» та міжнародного стандарту – Керівництва Осло відносно визначень та класифікацій інновацій та інноваційної діяльності, що дозволило виявити суттєву різницю у різновидах інновацій, ступені новизни товарів і послуг, критеріях визнання продукції інноваційною. Аналіз Методологічних положень державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств показав суперечність їх класифікацій з національним законодавством та окремі неузгодженості з Керівництвом Осло. Аргументовано, що виявлені недоліки базових понять і класифікацій нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності, які є основою формування системи бухгалтерського та статистичного обліку, викривляють облікові дані та роблять їх непридатними для об’єктивного оцінювання, зокрема несумісними до порівняння інноваційного розвитку країн. Запропоновано внесення змін до визначень інновацій, інноваційної діяльності, класифікацій інноваційних процесів, продукції, фінансування, витрат та інших об’єктів обліку шляхом їх гармонізації з методичними вказівками Керівництва Осло. Обґрунтовано доцільність закріплення функції розробки методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку інноваційної діяльності за Міністерством економіки України.

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Статті