ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ БІЛОРУСІ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. Е. Мартиненко доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Гродненського державного університету імені Янки Купали
  • О. В. Розгон кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-6739-3927

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-27-3-25

Анотація

У цій статті аналізуються категорії «об’єкт культурної спадщини», «культурна цінність». Розглядаються особливості правового регулювання збереження матеріальних історико-культурних цінностей (об’єктів культурної спадщини) за законодавством Республіки Білорусь і України. Автори аналізують нові підходи законодавця, відображені в Кодексі Республіки Білорусь про культуру і законі України «Про охорону культурної спадщини». За результатами дослідження обґрунтовується необхідність встановлення кримінальної відповідальності за порушення вимог збереження або використання об’єктів культурної спадщини; доводиться можливість пред’явлення позовних заяв до суду про припинення діяльності, що створює загрозу існування пам’ятника. Виявлено проблеми забезпечення схоронності об’єктів культурної спадщини за законодавством Білорусі і України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті