ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Автор(и)

  • Н. Р. Бойчук здобувач НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

DOI:

https://doi.org/10.31359/2311-4894-2019-27-3-76

Ключові слова:

корпоративна форма інвестування, іноземні суб’єкти корпоративного інвестування, публічний інтерес, засоби державного регулювання господарської діяльності

Анотація

У даній статті автором проаналізовано особливості участі іноземного елементу в корпоративній формі інвестування. Зокрема, встановлено ряд обмежень та заборон щодо участі іноземних суб’єктів в корпоративному інвестуванні, як засобів державного регулювання господарської діяльності та забезпечення національної безпеки.
На підставі останнього, проведено порівняльний аналіз з міжнародним досвідом. Як наслідок, висвітлено проблеми правового регулювання участі іноземного елементу в корпоративному інвестуванні, наголошено на необхідності внесення змін та доповнень до вітчизняного законодавства з врахуванням досвіду іноземних країн.

Посилання

Pro hospodarski tovarystva: Zakon Ukrainy vid 19.09.1991 No 1576-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 [in Ukrainian]

Pro rezhym inozemnoho investuvannia: Zakon Ukrainy vid 19.03.1996 No 93/96-VR URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-vr [in Ukrainian]

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 No 436-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/436-15 [in Ukrainian]

Vinnyk O. M. Hospodarske pravo: Kurs lektsii. URL: http://textbooks.net.ua/content/view/1933/25/ [in Ukrainian]

Pro vyznachennia kryteriiv vidnesennia obiektiv derzhavnoi vlasnosti do takykh, shcho maiut stratehichne znachennia dlia ekonomiky i bezpeky derzhavy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.11.2010 No 999. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/999-2010-%D0%BF [in Ukrainian]

Pro telebachennia ta radiomovlennia: Zakon Ukrainy vid 21.12.1993 No 3759-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 [in Ukrainian]

Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy No 3-450hs15 vid 25.11.2015. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS151070.html [in Ukrainian]

O poryadke osushchestvleniya inostrannykh investitsiy v khozyaystvennyye obshchestva. imeyushchiye strategicheskoye znacheniye dlya obespecheniya oborony strany i bezopasnosti gosudarstva: Federalnyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 29 aprelya 2008 g.. №57-FZ. URL: http://www.legis.ru/misc/doc/5459 [in Russian]

Zakonodatelstvo ob inostrannykh investitsiyakh v SShA. URL: http://rustradeusa.org/usa/307/313/#_ftn1 [in Russian]

O Rekomendatsiyakh po garmonizatsii zakonodatelstva gosudarstv – chlenov EvrAzES v sfere privatizatsii (na osnove sravnitelno-pravovogo analiza natsionalnykh zakonodatelstv): Postanovleniye Mezhparlamentskoy assamblei Evraziyskogo ekonomicheskogo soobshchestva ot 26 maya 2006 g.. № 7–15 URL: http://spravka-jurist.com/base/part-mx/tx_rsslhy.htm. [in Russian]

Bortnikov Yu. (2008) Ogranicheniya na priobreteniye aktsiy inostrannymi investorami v zarubezhnykh stranakh. Rynok tsennykh bumag. № 15. [in Russian]

Analitychni dovidky pro robotu Fondu derzhavnoho maina Ukrainy ta khid vykonannia Derzhavnoi prohramy pryvatyzatsii u 2015 - I pivrichchi 2017 roku. URL: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/andov-6-2016-8903_8903.pdf; http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/privatization-in-ukraine-2016-2017-ukr_1925.pdf; http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/andov-6-2017-11303_11303.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті