Поняття цифровiзації: національні та міжнародні підходи

Автор(и)

  • Хаустова Марина Геннадіївна

Ключові слова:

цифровізація, цифрова трансформація, державна політика, Індустрія 4.0., цифровий розвиток людського капіталу, цифровізація економіки країн ЄС, цифрове суспільство

Анотація

У статті аналізується різноаспектність поняття цифровізації та цифрової трансформації. Визначено, що цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, вартість та якість економічної політики держави. Автором значається, що цифровізація – це впровадження цифрових технологій в усі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від предметів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Це перехід від біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та кіберфізичні (об’єднання фізичних та обчислювальних компонентів). Перехід діяльності з реального світу у світ віртуальний (онлайн). У статті проаналізовані національні та міжнародні підходи щодо сутності і значення цифровізації, та дії держав у напрямку подальшого впровадження цифровізації суспільства. Визначено, що у країнах Європейського Союзу використовується оціночний показник рівня технологічного розвитку та ступеня запровадження інноваційних технологій у цифровому суспільстві – Індекс DESI. Підкреслено, що цифровізація не обмежується виключним використанням технологій; вона характеризується зміною культури, інтегрованої в усі сфери роботи, та трансформацією в управлінні різними командами. Проаналізовані вітчизняні здобутки, які були сформовані під впливом глобалізаційних процесів та сучасної міжнародної правової практики в сфері цифровізації, а саме створені в Україні інституції та прийняті нормативно-правові акти в сфері цифровізації українського суспільства. Зроблено висновок, що для державного регулювання розвитку сектора цифровізації суспільства необхідним є формування та дії інституційно-правового, економічного, організаційного, соціально-психологічного та технікотехнологічного механізмів з широким переліком методичного інструментарію за кожним із них.

Посилання

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on National economic strategy for the period up to 2030 № 179 (2021, March 3). Retviered from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Concept of development of digital competences: Ed. The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 167-r (2021, March 3). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/167-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Sosnin, O. (2020). Digitalization as a new reality of the country. Yurydychnyi visnyk Ukrainy, 1, 45–54 [in Ukrainian].

Ukraine 2030e-country with a developed digital economy. Ukrainian Institute of the Future. Retviered from https:// strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian].

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). (2017, June). IGI Global. 8104 r [in English].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Regulations on the Ministry of Digital Transformation of Ukraine № 856 (2019, September 18). Retviered from https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-ministerstva-cifrovoyi-t180919 [in Ukrainian].

Pavlov, K.V. & Asadullyna, N.R. (2020). Forms and methods of direction of digitalization of the economy. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 3(61), 228–236 [in Russian].

I-SCOOP: website. Retviered from https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption [in English].

Khlebynska, O.I. (2021). Teoretychni pidkhody do tsyfrovizatsii ta tsyfrovoi transformatsii. Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy: Proceedings of the II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (pp. 114–115). Kyiv [in Ukrainian].

Koliadenko, S. V. (2016). Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world. Ekonomika. Finansy. Menedzhment, 6, 106–107 [in Ukrainian].

Liashenko V. I. (2017). Digital modernization of Ukraine’s economy as an opportunity for breakthrough development. Kyiv [in Ukrainian].

The Ministry of Defense publishes a framework of digital competence for citizens. Government portal (2021). Retviered from https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-oprilyudnyuye-ramku-cifrovoyi-kompetentnosti-dlya-gromadyan [in Ukrainian].

DQ Global Standards Report. Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness. DQ Institute. 2019. Retviered from https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/DQGlobalStandardsReport2019.pdf [in English].

Description of digital competence for citizens of Ukraine: Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2021). Retviered from https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoikompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf [in Ukrainian].

Shmatkov D. I. (2021). Legal aspects of Digital Competence Content: Systemic Review of Literature. Pravo ta innovatsiine suspilstvo, 1 (16), 169–176 [in Ukrainian].

Sienkevych O. F. (2018). Methodological approaches to the transformation models of digital economy and society. Ekonomichni horyzonty, 4(7), 146–154 [in Ukrainian].

Sirugue, C. (2017). Industry 4.0: An opportunity to re-industrialize Europe. The European files, Industry 4.0: The New Industrial Revolution for Europe, 45. Retviered from https://www.europeanfiles.eu/wpcontent/uploads/2017/05/ The-European-FilesIndustry-4.0-Issue-45-january-2017.pdf [in English].

Bilousov Ye. M. & Borysov I. V. et al. (2021). Concept «Industry 4.0»: Implementation Problems and certain legal aspects of its implementation in Ukraine (S. V. Hlibko, ed.). Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Stimulating the development of digital economy in Ukraine. 1667-IX (2021, July 15). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the Principles of state regulatory policy in the field of economic activity № 1160-IV (2003, September 11). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text [in Ukrainian].

Mamuta, M. V. & Sorokina, O. S. (2015). Introduction to microfinance. Globalnye rynki i finansovyj inzhiniring, Vol. 2, No. 2, 143–156 [in Russian].

Law of Ukraine on Cloud Services №2075-IX (2022, February 17). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2075-20#Text [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine on Strategy of Sustainable Development «Ukraine-2020» №5/2015 (2015, Junary 12). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Tex [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Plan of measures to implement the concept of e-democracy development in Ukraine for 2019-2020 № 405-r. (2019, Juny 12). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019%D1%80#Text [in Ukrainian].

Principles of Toronto. Key reform priorities in Ukraine for 2019-2023. Retviered from https://dejure.foundation/library/ pryntsypy-toronto [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Plan of measures to implement the concept of e-democracy development in Ukraine for 2019-2020 №405-r (2019, Juny 12). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4052019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Amendments to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the functioning of official websites of executive authorities № 493 (2019, Juny 12). Retviered from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Ministry and Committee of Digital Transformation of Ukraine. Retviered from https://thedigital.gov.ua/news/rozpochalisyaelektronni-konsultatsii-z-gromadskistyu-shchodo-proektu-natsionalnoi-strategii-zakhistu-ditey-v-tsifrovomuseredovishchina-2021-2026-roki?fbclid=IwAR0tM_rD2il3ioyRTwkgCHzCVH9ko-WSavFiGwXc6oDThRmRwpQn8yGsfIU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-11

Номер

Розділ

Статті