Гідні умови праці для науковців – один із пріоритетних напрямків державної політики у сфері науки

Автор(и)

  • Олег Ярошенко доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-9022-4726
  • Наталія Вапнярчук кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0003-2764-3826

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2(38)-5

Ключові слова:

держава, людський капітал, наукова сфера, наукові кадри, гідна праця, фінансування, дослідницька інфраструктура

Анотація

У статті вказано на проблемні питання правового регулювання відносин у науковій сфері щодо гідних умов праці для науковців та запропоновано шляхи їх вирішення. Зазначено, що існування розглядуваних у статті проблем обумовлене не лише недостатнім фінансуванням науки, хоча, безумовно, економічний фактор є одним із основних, а й недосконалістю законодавства, браком дослідницької інфраструктури, відсутністю можливостей для кар’єрного зростання, слабкою взаємодією із бізнесом, відсутністю державної політики, направленої на підтримку популяризації науки та низкою інших факторів, що призводить до того, що науковці змушені або виїздити працювати закордон або й взагалі залишати науку. Зазначено про доцільність вироблення стратегії та програми подолання проблем щодо гідної праці у науковій сфері. Зокрема, запропоновано розробити та схвалити Концепцію впровадження критеріїв гідної праці у науковій сфері, яка сприятиме формуванню ідеологічної «людиноцентристської призми», крізь яку будуть осмислюватись усі процеси щодо вдосконалення чинного законодавства у частині положень, якими врегульовується праця науковців, не допускатиметься подальше зниження її стандартів, що відбувається сьогодні. Її основними завданнями повинно стати: визначення найважливіших засад і стратегічних напрямів функціонування правового механізму забезпечення гідної праці науковців України; удосконалення законодавства в частині створення та забезпечення функціонування правового механізму забезпечення гідної праці науковців України; запобігання виникненню негативних соціальноекономічних наслідків, пов’язаних з функціонуванням правового механізму забезпечення гідної праці науковців України.

Посилання

Program of decent labor for Ukraine for 2020-2024. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_774455.pdf [in Ukrainian].

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Concept of the State Target Program for Development of Research Infrastructures in Ukraine for the period up to 2026 № 322-р (2021, April 14). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-р#Text [in Ukrainian].

Heiets V. M. et al. (Eds.). (2015). Innovative Ukraine 2020: National Report. Kyiv : NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Zhabin S. O., Isakova N. B., Skorokhod O. M. (2018). Problems of young scientists of Ukraine and recommendations for their solution. Retrieved from https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Problemy-molodyhvchenyhUkrayiny-ta-rekomendatsiyi-shhodo-yihnogo-vyrishennya.pdf?fbclid=IwAR0OPqjUJ3hqGT-1PFN8jExn oKtCGs8JdxguMsovjzKlR0uUzCHs_8pj3Pw [in Ukrainian].

Horizon 2020. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/ramkovi-programi-z-doslidzhen-tainnovacijgorizont-2020-ta-gorizont-yevropa-ta-iniciativi-yevropejskoyi-komisiyi-yevropejskij-zelenij-kurs/ gorizont-2020 [in Ukrainian].

Pyshchulina O., Yurochko T., Mishchenko M., Zhalilo Ya. (2018). O. Pyshchulina (Eds.). Human capital development: on the way to qualitative reforms. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

An exclusive interview with a permanent representative of the UN Development Program (UNDP) in Ukraine Dains Gercheva Agency «Interfax-Ukraine». Retrieved from https://ua.interfax.com.ua/news/interview/706348.html [in Ukrainian].

Hostiuk O. (2016). The concept of decent work as an element of the legal policy of the state. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 6, 90–93 [in Ukrainian].

Recommendation on the status of scientific workers: adopted by the United Nations on Education, Science and Culture by the United Studies General Conference on November 20, 1979. Retrieved from http://docs.cntd.ru/ document/902084640 [in Russian].

Smyrnova T. V. (2010). Criteria for decent work in intellectual activity: Extended abstract of the Candidate’s thesis. Moskva [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Статті