Конфлікти і спори у сфері праці: сутність і взаємодія

Автор(и)

  • Володимир Жернаков кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2(38)-6

Ключові слова:

сфера праці, конфлікти, інтереси, спори, удосконалення законодавства про працю

Анотація

Основна ідея статті полягає в тому, що категорії «конфлікт» і «трудовий спір» у сфері праці мають глибокий зміст й широку сферу застосування. Конфлікти у сфері праці мають не тільки психологічну основу як непримиренні розбіжності й гостре протистояння. В їх основі – природні засади, що базуються на одвічному конфлікті між працею і капіталом. Зроблено висновок, що трудові спори – це не розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, а складний організаційно-правовий механізм. Конфлікти і спори у сфері праці мають різні виміри у часі й по суті. Конфлікт присутній ще на стадії формування вимог працівника (трудового колективу), і він не обов’язково вичерпується із закінченням страйку або прийняттям рішення національними судами або Європейським судом з прав людини. Підкреслено помилковість твердження, що рішення суду вважається виконаним після видання наказу про поновлення працівника на роботі. Оскільки психологічна складова конфлікту триває і після завершення трудового спору, то роботодавець не завжди готовий повністю виконати рішення органу з розгляду трудового спору. Рішення про поновлення працівника на роботі слід вважати виконаним з дня його фактичного допуску до роботи, що полягає у наданні прав і обов’язків у повному обсязі до звільнення з роботи. Якщо трудовий спір можна вирішити через суд й арбітраж, то конфлікт потребує залагодження шляхом повного примирення. Окреслено роль держави у запобіганні й вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Вона зумовлена економічними й соціально-правовими факторами, серед яких підтримання конструктивної взаємодії у сфері праці як важливій складовій суспільного життя, запобігання економічним втратам, підтримання належного морально-психологічного клімату в трудових колективах. Сформовано пропозиції з удосконалення трудового законодавства. Зокрема, обґрунтовано необхідність запровадження в новому Трудовому кодексі відмови особи від трудового договору як організаційно-правового засобу захисту прав і охоронюваних законом інтересів.

Посилання

Kushik, V. (2018) Conflict between private and public interest and ways to solve it. Pidpriemnictvo, gоspоdаrstvо і рrаvо [in Ukrainian].

Maksimov, S. (2012). Philosophy of law: modern interpretations. Selected works: articles, analytical reviews, translations (2003–2011). Kharkiv [in Ukrainian].

Mamai, V.А. (2020) The ratio of concepts of «labor dispute» and «labor conflict». Vcheni zapisky TNU imeni V.І. Vеrnadskogo/ Seriia: Juridichni nauky, Vol. 31(70), No. 1, 95–99 [in Ukrainian].

Yerokhin, S.V. (2008). The role of mediation in resolving collective labor disputes (conflicts). Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Uvarova, N.V. (2017). To the problem of defining the concept of collective labor dispute. Аktualni problem vitchyznianoi yurysprudentsii, No. 6. Vol. 3, 63–67 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On the order of resolving collective labor disputes (conflicts) №137/98-ВР (1998, March 3). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Chanysheva, H.І. (2001). Collective relations in the field of work: theoretical and legal aspect. Оdessa: Jurydychna literatura [in Ukrainian].

Vocabulary. The Ukrainian Language and Culture Portal. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0 %BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82.

Gеrasina, L. М., Trebіn, М. P. & Bodnik V. D. et al. (2012). Conflictology. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Lyholat, І.P. (2019). Legal conflicts and legal disputes: differentiation of concepts and features of their use. Chasopys Kyivskogo universytetu prava, 1, 52–55. [in Ukrainian].

The European Court of Human Rights. The decision of the fifth section in the Menzhakov v. Ukraine’s case (2010, April 8). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_766#Text [in Ukrainian].

Sushchenko, Y. Sanctions are not a panacea from unfulfilled decisions. Sudovo-yurydychna hazeta. 27.10.2020. № 20 (726). Retrieved from https://yur-gazeta.com/publications/practice/vikonavche-provadzhennya/sankciyi--ne-panaceyavidnevikonanih-rishen.html [in Ukrainian].

Decision of the Dnipropetrovsk District Administrative Court dated 15.04.2020 in case No. 160/1911/20. Retrieved from https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/88906908/ [in Ukrainian].

On the practice of consideration by courts of labor disputes. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine, No. 9 (1992, November 6). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text. [in Ukrainian].

Decision of Ternopil City District Court of Ternopil Oblast dated 08.01.2019 in Case No. 607/16424/18. Retrieved from https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/79211066/ [in Ukrainian].

The Law on the Labor Contract of the Republic of Estonia. Adopted on December 17, 2008. Retrieved from https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E% D0%9D%20%D0%9E%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9C%20%D0 %94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%2030.07.2020%20.pdf [in Russian].

Pasechnik, О.V. (2021). Solution of collective labor disputes (conflicts) under the legislation of Ukraine and individual foreign countries. Candidate’s thesis. Оdessa [in Ukrainian].

Bobrovnyk, S.V. (2012). Legal compromise and legal conflict as value dimensions of law. Almanah prava, 3, 109–113. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Статті