Розірвання трудового договору у разі скасування допуску до державної таємниці: проблемні питання

Автор(и)

  • Олена Середа доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Тетяна Красюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-2(38)-7

Ключові слова:

розірвання трудового договору, державна таємниця, опуск працівника до державної таємниці, інформаційна безпека, національна безпека, секретна інформація, інформація з обмеженим доступом

Анотація

У статті висвітлено проблемні питання, пов’язані із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця в разі відмови у доступі до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до такої таємниці. Доведено, що роботодавець повинен заздалегідь повідомляти працівника про те, що допуск його до державної таємниці несе певні, встановлені законом, обмеження прав, а також він повинен бути ознайомлений з встановленою мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю. Звернено увагу на те, що чинне законодавство України не передбачає чіткого переліку посад і робіт, які потребують отримання доступу до інформації, що становить державну таємницю. Аргументовано неможливість створення диференційованої тарифікації посад, які передбачають роботу із секретною інформацією. Запропоновано виключити таку підставу припинення трудового договору, як скасування допуску до державної таємниці, з переліку підстав розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця і включити її до підстав припинення трудових відносин, що не залежать від волі сторін трудового договору. Сформульовано пропозиції до Закону України «Про державну таємницю». Для отримання допуску до державної таємниці окремі суб’єкти, такі, як Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, Голова Верховного Суду, Голова Конституційного Суду України, Генеральний прокурор, Голова Служби безпеки України, Голова та інші члени Рахункової палати, народні депутати України, повинні мати не лише письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, а й проходити перевірку в спеціальному органі. Відмова від проходження спеціальної перевірки є беззаперечною підставою відмови у наданні допуску до державної таємниці.

Посилання

Voloshyna M. O. (2021). Voloshyna M. O., Muliavka D. H., Pienkov S. V., Suprunenko A. M. (Eds.). The order of protection of state secret. Dnipro: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrianian].

Puzyrnyi P. F. (2020). State Secret: Concepts and Essence. Administratyvne parvo, 1(6), 37‒41 [in Ukrianian].

Suprunenko A. M. (2020). Suprunenko A. M. , Bashta I. I., Lyseiuk A. M. , Svirina K. S. (Eds.). Organization of State Security Protection in Ukraine. (Seriia «Na dopomohu studentu UDFSU»; Vol. 68). Irpin : UDFSU, 2020. [in Ukrianian].

Antonov K. V. (2020). Problems of legal protection of the institution of state secrecy in criminal proceedings. Yurydychni nauky, 2, 355‒358. Retrieved from http://www.lsej.org.ua/2_2020/94.pdf [in Ukrianian].

Trembach I. I. (2017). The concept of state secret as an object of criminal law protection. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. Special Issue. Part. 1, 227‒230 [in Ukrianian].

Law of Ukraine On State Secrets № 3855-XII (1994, January 21). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#text [in Ukrianian].

Shlapachenko V. M. (2013). Ways to improve the legal definition of state secret. Information Security of the Persons, Society and State, 3, 41‒44 [in Ukrianian].

Kupina L. F., Hnyniuk R. F. (2017). Skasuvannia dopusku do derzhavnoi taiemnytsi yak pidstava dlia prypynennia trudovoho dohovoru z pratsivnykom. Dvanadtsiati yurydychni chytannia. Derzhava u suspilno-yurydychnykh protsesakh: vyklyky i zahrozy: materialy mizhnar. nauk. konf. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 199‒202 [in Ukrianian].

Boldyr S. V. (2018). Reforming the state secrecy protection system: Legal aspects. Informatsiia i parvo, 1 (24), 112–120 [in Ukrianian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the types, size and procedure for providing compensation to citizens in connection with work that provides access to state secrets No. 414 (1994, June 15). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/414-94-%D0%BF#Text [in Ukrianian].

Bondar O. S. (2015). Legal regulation of dismissal of employees for inconsistency with a position or work performed. Candidate’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrianian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-10

Номер

Розділ

Статті