Вплив цифровізації на адміністрування податків і зборів в Україні

Автор(и)

  • Чудак Олеся Миколаївна

Ключові слова:

адміністрування податків та зборів, Дія Сіті, електронні сервіси, новації, цифровізація

Анотація

У статті проаналізовано деякі аспекти впливу цифровізації на адміністрування податків і зборів в Україні. Підкреслено, що в Україні впроваджено чимало новацій, які відповідають вимогам сучасності. Водночас не всі із запропонованих нововведень є досконалими (з точки зору змісту та підходів до закріплення), що у подальшому може негативно відобразитися на правозастосуванні таких норм, а відтак й на поповненні дохідних частин бюджетів тощо. Наголошено, що впровадження електронних сервісів у сфері оподаткування, а також підхід нормотворця до їх регулювання слід оцінити позитивно, оскільки у контексті цифровізації особливого значення набуває реалізація такого принципу, як спрощення процедури взаємодії платників податків та контролюючого органу та прискорення електронного документообігу між ними, оскільки, як вбачається, такий принцип є складовою принципу загального принципу податкового законодавства – рівномірність та зручність сплати. Підкреслено, що незважаючи на позитивну оцінку регламентації механізму оподаткування суб’єктів ІТ індустрії, вважаємо, що правове регулювання такого режиму (в контексті оподаткування) потребує переосмислення й доопрацювання для його більш ефективної реалізації й реальної трансформації оподаткування сектору ІТ в Україні. Запропоновано виділити податковий режим Дія Сіті саме як спеціальний, закріпити всі елементи його правового механізму в окремому розділі ПК України. Констатовано, що для покращення реалізації податковоправових норм, які стосуються оподаткування електронних послуг, вважаємо за необхідне більш чітко визначити перелік таких послуг, що підлягають оподаткуванню, оскільки зараз такий перелік відкритий й може бути підданий занадто широкому тлумаченню.

Посилання

Yefremova, K. V., Shmatkov, D. I. & Kokhan, V. P. (2021). Basic aspects of digitalization and their legal support (K. V. Yefremova, ed.). Kharkiv: NDI prav. zabezp. innovats. rozvytku NAPrN Ukrainy, [in Ukrainian].

Ukraine 2030e is a country with a developed digital economy. Ukrainian Institute of the Future. Retrieved from https:// strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian].

Tax Code of Ukraine, №2755-IV (2010, December 2). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine on Improving the Administration of Taxes, Elimination of Technical and Logical Inconsistencies in tax Legislation, № 466-IX (2020, January 16). Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text [in Ukrainian].

Project of the Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine and Some Other Legislative Acts of Ukraine on the Peculiarities of Taxation of Entrepreneurial Activity of Electronic Residents, №5270 (2021, March 18). Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71471 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Stimulating the Development of Digital Economy in Ukraine, № 1667-IX (2021, July 15). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine on Stimulating the Development of Digital Economy in Ukraine, №1946-IX (2021, December 14). Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1946-20#Text [in Ukrainian].

Kolisnyk, A. S. (2021). Taxation in the conditions of digitalization of the economy: to the issue of legal regulation. Actual problems of economic activity in the conditions of development of industry economy 4.0: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy № 4 za materialamy kruhloho stolu (O. O. Dmytryk, K. O. Tokarieva, eds.). (pp. 65–75). Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine on the Cancellation of Taxation of Income Received by Non-residents in the Form of Payment for Production and/or Distribution, № 1525-IX (2021, June 3). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1525-20#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-11

Номер

Розділ

Статті