Детермінанти впливу на економічний суверенітет у воєнний та повоєнний період

Автор(и)

  • Катерина Єфремова кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-1917-9691

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-1

Ключові слова:

економічний суверенітет, економічна безпека держави, воєнний стан, міграційні процеси, релокація бізнесу, МВФ, ЄС, відновлення України

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення екзогенних детермінант впливу на економічний суверенітет в особливий період. Авторка пропонує класифікацію таких чинників виходячи зі складових частин економічного суверенітету. Запропоновано розглядати систему детермінант впливу на економічний суверенітет не лише національного рівня, а перш за все зважаючи на дисбаланси, що виступають загрозою стабільності світового рівня, через регіональну та галузеву економічну взаємозалежність держав. У дослідженні деяким детермінантам, що впливають на фінансову самостійність держави, продовольчу самозабезпеченість та демографічну стабільність завжди, як у воєнний період, так і поза ним, приділено особливу увагу, зокрема, співпраця держави з міжнародними фінансовими установами, міграційні процеси працездатного населення та релокація бізнесу за межі країни. МВФ відіграє важливу роль у формуванні економічних політик країн-членів як головний наднаціональний орган регулювання міжнародних валютно-кредитних відносин та безпосередньо впливає на реалізацію державами свого економічного суверенітету. Авторка звертає увагу на те, що міжнародні заходи щодо фінансової підтримки України (фінансування колективного Заходу) на умовах довгострокового кредитування сприяє досягненню макроекономічної стабільності, своєчасному миттєвому відновленню інфраструктури та підтриманню конкурентоспроможності української економіки, однак не вирішує усі глибині проблеми та не знижує загальну суму державного боргу, що у майбутньому буде важелем впливу на економічний суверенітет країни. Зроблено висновок що, в Україні у воєнний період та деякий час після, відбуватиметься тимчасове обмеження реалізації економічного суверенітету, що вимагає від влади країни рішучих дій щодо розроблення зваженої економічної стратегії відновлення України для мінімізації впливу екзогенних детермінант впливу.

Посилання

International Monetary Fund. Ukraine: Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine. October 19, 2022, Country Report No. 2022/323. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/10/19/Ukraine-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-524913?cid=em-COM-123-45549

Sallivan, A. & Rzheutska, L. (2022). How did the war affect Ukraine's economy. Retrieved from: https://www.dw.com/uk/ak-vijna-vplinula-na-ekonomiku-ukraini/a-63093916 [in Ukrainian].

Mazaraki, A. A., Melnyk, T. M., Yukhymenko, V. V. & Kostiuchenko V. M. et al. (2015). Economic sovereignty of Ukraine. Mazaraki, A. A. & Melnyk, T. M. (Eds.). Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Khapatniukovskyi, M. M. (2015). Ukraine's economic sovereignty in conditions of global imbalances. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

European Council & Council of the European Union. Council adopts €18 billion assistance to Ukraine. 2022. Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+%u20ac18+billion+assistance+to+Ukraine

Balakyr, A. (2022). Ukrainians pay more taxes in Poland than the country spends on refugees. Ukrayina.pl. Retrieved from: https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,29091034,1059-1082-1088-1072-1111-1085-1094-1110-1087-1083-1072-1090-1103-1090-1100.html [in Ukrainian].

Kostiuchenko, V. M. (2015). Analysis of IMF influence levers on Ukraine's economic sovereignty. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 7, 823-827 [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті