Актуальні правові аспекти інформаційного забезпечення інноваційної діяльності

Автор(и)

  • Ірина Подрез-Ряполова кандидат юридичних наук, виконуюча обов’язки завідувача наукового відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-8802-1441

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-2

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційний процес, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси

Анотація

У науковій роботі досліджені окремі актуальні правові аспекти інформаційного забезпечення інноваційної діяльності. Підтверджено, що інформаційне забезпечення інноваційного процесу повинне бути направлено на створення ефективних засобів доступу до інформаційних ресурсів та оптимальне управління ними від започаткування ідеї до комерціалізації результатів інноваційної діяльності. У статті зроблений аналіз норм чинного положення Кабінету Міністрів України «Про Національну електронну науково-інформаційну систему», головною метою якої є збір, формування, збереження, верифікація даних та інформації у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення доступу до них та використання, а також автоматизації процедур та процесів взаємодії суб’єктів та користувачів системи. Встановлено, що Національна електронна науково-інформаційна система функціонує на важливіших принципах науковості, гуманізму, демократії, органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності. Саме через реалізацію вказаних принципів, в тому числі принципу поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності, можливе забезпечення сталого інноваційного розвитку національної економіки. Зазначено, що створення Ukrainian Research Information System є прикладом впровадження найкращих європейських та загальносвітових практик та має на меті стимулювання розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної сфер. У роботі зроблено висновок щодо важливого значення функціонування розглянутої електронної науково-інформаційної системи для належного провадження наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інфраструктурного забезпечення інноваційного процесу. Визначено, що ефективність інноваційної діяльності повинна забезпечуватися за допомогою відповідних ресурсів (в тому числі інформаційних) та визначатися саме рівнем відповідного інформаційного забезпечення.

Посилання

Heiets V. M. et al. (Eds.). (2015). Innovative Ukraine 2020: National Report. Kyiv: NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Shkvir, V. D., Zahorodnii, A. H. & Vysochan, O. S. (2003). Information systems and technologies in accounting: a textbook. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University [in Ukrainian].

Pasmor, Yu. V. (2012). Problems of information support of innovations: social and communication aspect. Topical issues of innovative development, 2, 42–47. Retrieved from: https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/153 [in Ukrainian].

Hlibko, S. V. (2018). Issues of functional support of the innovation process: economic and legal aspect. Legal science and innovative activity in the conditions of European integration processes: Proceedings of the Round Table (pp. 42–45). Kharkiv: Law. Retrieved from: https://ndipzir.org.ua/conference/2018/07/materials.pdf#page=42 [in Ukrainian].

Rozghon, O. V. (2022). The mechanism of technology transfer and its implementation in the innovation process. Law and innovation, 1(37), 22–30. DOI: 10.37772/2518-1718-2022-1(37)-3. Retrieved from: https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/813/638 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Regulations on the National Electronic Scientific and Information System, No. 1067 (2022, September 27). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2022-%D0%BF#text [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on List of Priority Information Resources of the National Electronic Scientific and Information System, No. 1067 (2022, September 27). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-2022-%D0%BF#text [in Ukrainian].

The official web resource of the Ukrainian Research Information System Scientific and Information System. Retrieved from: https://nauka.gov.ua/ [in Ukrainian].

Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/news/nacionalnu-elektronnu-naukovo-innovacijnu-sistemu-uris-vneseno-do-yevropejskogo-katalogu-doslidnickih-informacijnih-sistem-dris.

DRIS research information systems. Retrieved from: https://dspacecris.eurocrs.org/cris/dris/dris02269.

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті