Енергетична безпека в умовах геополітичної нестабільності

Автор(и)

  • Іван Яковюк доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-8070-1645
  • Катерина Єфрємова кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
  • Євген Новіков кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-6

Ключові слова:

економічна безпека, суверенітет, енергетична політика, енергетичне домінування, енергетична незалежність, ресурсний націоналізм, енергетична справедливість

Анотація

Питання енергетичної безпеки є одним із наріжних каменів енергетичної політики США, Європейського Союзу та багатьох інших держав, зокрема України. Російсько-українські конфлікти, що почалися з 2006 р., у фазах свого найбільшого загострення (2014 та 2022 роки) суттєво впливають на постачання газу, які мають вкрай негативний вплив на функціонування ЄС та перешкоджають реалізації курсу на глобальний енергетичний перехід до низьковуглецевої економіки. Концепція енергетичної безпеки досліджувалась різними авторами і, хоча щодо її змісту немає єдиної думки (на неї впливають такі фактори як глобалізація, енергетична і геополітична нестабільність, взаємозалежність між енергетичною безпекою та змінами клімату, а також волатильність цін), вона має важливе значення як для окремої держави, так і регіонів, зокрема Європи. Оптимальною слід вважати розширену концепцію енергетичної безпеки, яка базується на трьох аспектах: суверенітет, надійність та стійкість. Газова криза, яка на перший погляд є суто політичним питанням, насправді завжди також включає й економічний елемент, оскільки завдає економічної шкоди іншим країнам. Через російсько-українську війну і її наслідки перед європейськими країнами постав виклик щодо того, як переосмислити парадигму енергетичної безпеки у зв’язку із необхідністю звільнитися від енергетичної залежності від Москви і при цьому не підірвати імператив енергетичного переходу на всьому континенті. Стаття є внеском у дослідницький порядок денний з питань критичної енергетичної безпеки, а також літературу, спрямовану на дослідження взаємозв’язку між енергетикою та національною ідентичністю.

Посилання

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf [in English].

Transatlantic Energy Security Situation: Unreliable Supply, Unreasonable Cost. April 30, 2006. Retrieved from: https://www.gmfus.org/news/transatlantic-energy-security-situation-unreliable-supply-unreasonable-cost [in English].

Huhta, K. (2021). The scope of state sovereignty under article 194(2) TFEU and the evolution of EU competences in the Energy sector. International and Comparative Law Quarterly, 70(4), 991–1010. DOI:10.1017/S0020589321000269 [in English].

Cherp, A. & Jewell, J. (2014). The Concept of Energy Security: Beyond the Four As. Energy Policy, 75, 415–421 [in English].

Goldthau, A. (2011). Governing global energy: existing approaches and discourses. Current Opinion in Environmental Sustainability, 3(4), 213–217. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2011.06.003 [in English].

Hakes, J. (2015). A Declaration of Energy Independence: How Freedom from Foreign Oil Can Improve National Security, Our Economy, and the Environment. Wiley. 260 р. [in English].

Elkind, J. (2010). Energy security: Call for a broader agenda. Energy security: Economics, politics, strategies, and implications. C. Pascual, J. Elkind (Eds.). Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 119–148 [in English].

Bebbington, A. (2014). Governing Natural Resources for Inclusive Development. Hickey, S. et al. The Politics of Inclusive Development: Interrogating the Evidence, Oxford: OUP, 86–119 [in English].

Andreasson, S (2015). Varieties of resource nationalism in sub-Saharan Africa’s energy and minerals markets. The Extractive Industries and Society, 2(2), 310–319 [in English].

Emel J, Huber, M. & Makene, M. (2011). Extracting sovereignty: Capital, territory, and gold mining in Tanzania. Political Geography, 30, 70–79 [in English].

Veltmeyer H. & Petras J. (Eds). (2014). The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century? Zed Books [in English].

Wilson J. (2015). Understanding resource nationalism: Economic dynamics and political institutions. Contemporary Politics, 21(4), 399–41 [in English].

Click, R. W., & Weiner, R. J. (2010). Resource nationalism meets the market: Political risk and the value of petroleum reserves. Journal of International Business Studies, 41(5), 783–803 [in English].

Dolata, P. (2017). The end of the energy security paradigm under Obama–Trump and energy security: Revival of an old concept? Journal of Military and Strategic Studies, 3, 92–106 [in English].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті