Державне регулювання у сфері обігу віртуальних активів в Україні

Автор(и)

  • Роман Самсін адвокат

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-10

Ключові слова:

блокчейн, віртуальні активи, правове регулювання, заборона обігу віртуальних активів, біткойн

Анотація

У статті досліджено правові норми для визначення заходів державного регулювання діяльності учасників ринку віртуальних активів в Україні. Проаналізовано норми Закону України від 17 лютого 2022 року № 2074-ІХ «Про віртуальні активи». Зазначається, що до учасників ринку віртуальних активів законодавець відніс надавачів послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, і користувачів таких послуг. Послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів, включають послуги зі зберігання або адміністрування віртуальних активів або ключів віртуальних активів, послуги з обміну віртуальними активами, послуги з передачі віртуальних активів, посередницькі послуги, пов’язані з віртуальними активами. Автор наголошує, що діяльність постачальників послуг, пов’язана з обігом віртуальних активів, дозволяється лише за умови отримання дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів відповідного виду. Крім того, встановлено розмір плати за видачу дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, для резидентів і нерезидентів України та зазначено, що видача такого дозволу здійснюється відповідно до у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому незрозуміло, що саме мав на увазі законодавець під «дозволом». Враховуючи, що за такий дозвіл надавачі послуг, пов’язані з обігом віртуальних активів, повинні будуть заплатити певну суму, автор припускає, що це буде «державний дозвіл на право надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальні активи» і для його отримання надавачі послуг повинні будуть відповідати певним умовам, встановленим відповідним державним органом. Це свідчить про те, що український законодавець запроваджує ліцензування надавачів послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, хоча чомусь не вживає термін «ліцензування». Цей факт також підтверджується встановленими цим Законом вимогами до осіб, які планують провадити діяльність з надання таких послуг, які за своєю суттю є «ліцензійними умовами». Вимоги до порядку отримання «дозволу» аналогічні вимогам до порядку отримання ліцензій, закріплених у Законі України від 02.03.2015 № 222-III «Про ліцензування видів господарської діяльності». Підкреслено, що діяльність постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання дозволу на надання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів відповідного виду. Підсумовано, що український законодавець при формуванні заходів державного регулювання діяльності учасників ринку віртуальних активів застосував ліцензування, скориставшись позитивним зарубіжним досвідом.

Посилання

Honcharenko, S. Yu. (2021). Innovations in the financial sector: virtual assets - emergence, development and trends in legal regulation. Derzhava ta rehiony. Seriia Pravo, 2, 152–157 [in Ukrainian].

Ovcharenko, A. S. (2020). Legal regulation of virtual assets and cryptocurrencies in Ukraine: current state and prospects. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 4, 200–202 [in Ukrainian].

Arkhireiska, N. V. & Kuchkova, O. V. (2019). The mechanism of functioning of cryptocurrencies. Retrieved from: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-2_0-pages-407_413.pdf [in Ukrainian].

Kornieiev, V. (2018). Cryptocurrencies: the era and scope of financial innovation. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka, 1, 40–46 [in Ukrainian].

Lyzunova, O. M. (2017). The essence of cryptocurrency and its breakthrough in the economy. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 8, 196–199 [in Ukrainian].

Kud, O. O., Kucheriavenko, M. P. & Smychok, Ye. M. (2019). Digital assets and their legal regulation in the world of blockchain technology development. Kharkiv. Pravo [in Ukrainian].

Riadinska, V. O. (2020). Cryptocurrency: modern approaches to the definition of financial and legal nature. Tsyfrovi transformatsii Ukrainy 2020: vyklyky ta realii: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy № 1 za materialamy kruhloho stolu (m. Kharkiv, 18 veresnia 2020 roku), pp. 152–157. A. V. Strizhkovoi (Ed.). Kharkiv. NDI PZIR NAPrN Ukrainy [in Ukrainian].

Protsenko, A. T. (2016). Legal status of virtual currencies: world experience and Ukrainian realities. Pravo i suspilstvo, 2, 130–134 [in Ukrainian].

Cryptocurrency in the system of international private currency law. On certain issues of taxation of virtual assets in Ukraine. Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS), 4, 155–162 [in Ukrainian].

FATF documents. Retrieved from: http://fedsfm.ru/documents/international-fatf [in Russian].

Information on updates made to the FATF Methodology. Financial Action Task Force. Retrieved from: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatfmethodology.html. [in English].

Japanese authorities are ready to tax bitcoin transactions. Retrieved from: http://www.interfax.ru/world/362999 [in Russian].

Loi fédérale de la Confédération suisse sur les services financiers (LSFin) du 15 juin 2018 (Etat le 1er janvier 2020). Retrieved from: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20152661/index.html [in French].

Malta Digital Innovation Authority Act. Retrieved from: https://legislation.mt/eli/cap/592/eng/pdf [in English].

Legal regulation of cryptocurrency in Canada. Retrieved from: https://sb-sb.com/publications/article/pravovoe_regulirovanie_kriptovaljuty_v_kanade/ [in Russian].

Draft Law of Ukraine on the Circulation of Cryptocurrency in Ukraine, № 7183 (2017, October 6). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine on Stimulating the Market of Cryptocurrencies and Their Derivatives in Ukraine, № 7183-1 (2017, October 10). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine (regarding stimulation of the market of cryptocurrencies and their derivatives in Ukraine, № 7246 (2017, October 30). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62816 [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine Regarding Taxation of Transactions with Virtual Assets in Ukraine, № 9083 (2018, September 14). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Virtual Assets, № 2074-IX (2022, February 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text. [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Licensing of Economic Activities, № 222-III (2015, March 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text. [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті