Поняття права внутрішнього судноплавства та пов’язані з ним питання (за матеріалами Німеччини і України)

Автор(и)

  • Григорій Мошак доктор юридичних наук, професор, завідувач навчально-наукової лабораторії правового регулювання судноплавства та захисту вантажів Одеського національного морського університету, Одеського державного інституту внутрішніх справ, Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, професор кафедри цивільного і трудового права Одеського національного морського університету https://orcid.org/0000-0002-4234-9943

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-12

Ключові слова:

судноплавство, внутрішній водний шлях, правове регулювання

Анотація

У статті розглянуто поняття права внутрішнього судноплавства та пов’язані з ним питання за матеріалами Німеччини та України. Актуальність дослідження поняття права внутрішнього судноплавства обумовлюється його важливістю для науки і практики та недослідженістю в Україні. Метою дослідження є сприяння вдосконаленню поняття права внутрішнього судноплавства. Використовувалися методи аналізу та порівняння теоретичних понять і правових норм, а також метод соціально-економічної статистики для аргументації пропозицій по досліджуваній темі. Показано зв’язок між поняттями права внутрішнього судноплавства та внутрішнього водного шляху. Використано німецькомовні твори В. Коріота, Я.-Х. Крумме, Т. Вальдштейна, Г. Голланда. Визначено предмет та спрямованість досліджень українських науковців П.Є. Казанського, А.В. Кулько, А.П. Єфименко, Є.А. Самойленко та Г.В. Самойленко. Результати дослідження дозволили сформулювати поняття права внутрішнього судноплавства як сукупність переважно приватноправових норм, котрі регулюють відносини у сфері судноплавного використання внутрішніх водних шляхів. Здійснено аналіз теоретичних і нормативних основ поняття внутрішнього водного шляху та показників рівня соціально-економічного розвитку України і Німеччини, що впливають на стан та розвиток понять і норм права внутрішнього судноплавства. Показано обсяг можливого збільшення перевезень вантажів, котрі у змозі стимулююче вплинути на розвиток основних питань права внутрішнього судноплавства. Пропонується запозичити передовий німецький досвід та тимчасове розв’язання проблеми дефіциту нормативних актів у сфері внутрішнього водного транспорту України.

Посилання

Kazanski, P. (1895). Treaty Rivers: Essays on the History and Theory of International River Law. Vol. 1-2: reprint. copy. Kazan: Typo-lit. Imperial University. Retrieved from http://www.bibliard.ru/vcd-4-1-821/goodsinfo.html [in Russian].

Kulko, A.V. (2009). Institutional and Contractual Mechanisms of Regulation of International Cooperation on the Use of Danube River Resources. Extended abstract of Candidate’s thesis: 12.00.11. Kyiv. Retrieved from https:// mydisser.com/ru/avtoref/view/15629.html [in Ukrainian].

Kulko, A.V. (2018). International legal regulation of the use and protection of transboundary fresh waters: dissertation. Doctor’s thesis: 12.00.11. Kyiv. Retrieved from http://idpnan.org.ua/files/kulko-a.v.mijnarodno-pravoveregulyuvannyavikoristannyata-ohoroni-transkordonnih-prisnih-vod-_a_.pdf [in Ukrainian].

Kulko, A. (2013). The Prospects of Improvement of Modern Treaty Mechanisms of Regulation of Cooperation of States on the Navigable Use of the Main International Rivers of Europe: Implications for Ukraine. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Supreme Council of Ukraine, 5, 148–153. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzizvru_2013_5_31 [in Ukrainian].

Efimenko, A.P. (1998). International legal regime of the Danube River: aspects of navigation and environmental protection. Extended abstract of Doctor’s thesis: 12.00.11. Kyiv [in Ukrainian].

Samoilenko, E.A. (2017). International legal regulation of navigable use of international rivers. Kyiv, Lira Publishers [in Ukrainian].

Samoilenko, G.V. (2003). Contract of carriage of goods in inland waterways communication. Candidate’s thesis: 12.00.03; National University of Internal Affairs. Kharkov [in Ukrainian].

List of case numbers whose decision was used in the study: № №201/16010/15-ц; № 483/446/16-ц; № 363/2700/18; № 658/715/16-ц; № 520/4372/15-ц; № 757/40260/15-ц; № 22-ц/796/14299/2014; № 510/666/13-ц; № 765/563/14ц; № 520/9533/13-ц; № 500/6756/15-ц; № 712/372/15-ц; № 2-2811/11; № 757/40260/15-ц;№ 524/7761/13-ц; № 525/1459/14-ц; № 357/6695/15-ц; № 756/4794/14-ц; № 2/1519/6667/11; № 501/2558/13-ц2/501/95/14; № 520/10926/16-ц; № 201/4408/17; № 2/1519/6667/11; № 501/2558/13-ц2/501/95/14; № 520/10926/16-ц; № 201/4408/17 [in Ukrainian].

Water Code of Ukraine, No. 213/95-VR (1995, June 6). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Inland Water Transport, No. 1054-IX (2020, December 3). Retrieved from https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1054-20#Text [in Ukrainian].

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982, December 10). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_057#Text [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine Decision on Approval of the List of Inland Sea Waters and Inland Waterways Classified as Navigable, No. 136 (2022, February 9). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105420#Text [in Ukrainian].

The Merchant Shipping Code of Ukraine, No. 176/95-ВР (1995 May 23). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/en/176/95-%D0%B2%D1%80/sp:max50:nav7:font2#Text [in Ukrainian].

Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschifffahrt (Binnenschiffahrtsgesetz; BinSchG). BinSchG Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt Retrieved from www.gesetze-im-internet. de [in German].

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsaufgabengesetz BinSchAufgG). Retrieved from www.gesetze-im-internet.de [in German].

Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG). Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesamts für Justiz. Retrieved from https:// www.gesetze-im-internet.de/wastrg/WaStrG.pdf [in German].

Korioth, W. (2016). Binnenschifffahrtsrecht. Fachanwalt Transport und Speditionsrecht Fachanwaltslehrgänge. Vol. 5. Hagen Law School. Hagener Wissenschaftsverlag [in German].

Binnenschiffsrecht. Definition: Was ist „Binnenschiffsrecht“. Retrieved from https://wirtschaftslexikon.gabler.de/ definition/binnenschiffsrecht-31784 [in German].

Mehner, T. (Ed.). (2009). Encyclopedia of Inland Waters. 1st Edition. Retrieved from https://www.elsevier.com/books/ encyclopedia-of-inland-waters/mehner/978-0-12-088462-9 [in English].

Marsh, C.M. Canals and inland waterways. Encyclopaedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ technology/canal-waterway [in English].

Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG). Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesamts für Justiz. Retrieved from https://www.gesetze-im-internet.de/wastrg/WaStrG.pdf [in German].

Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz – SchFG) StF: BGBl. I Nr. 62/1997 (NR: GP XX RV 564 AB 618 S. 67. BR: 5400 AB 5420 S. 624). Retrieved from https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage= Bundesnormen&Gesetzesnumm er=10012703 [in German].

Waldstein, T. & Holland, H. (2007). Binnenschifffahrtsrecht: Kommentar. Berlin: de Gruyter Recht, 9–10. Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=i7ViXwMMwokC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_ r&cad=0#v=onepage&q&f=false [in German].

Willems, G, Abecasis, M. & Catena, M. M. (1982). Inland & Maritime Waterways & Ports. 1st Edition. Retrieved from https://www.elsevier.com/books/inland-and-maritime-waterways-and-ports/willems/978-0-08-026732-6 [in English].

Order of the Ministry of Transport and Communications on Approval of the Instruction on Damage Control of Inland Waterway Vessels, No 963 (2004, November 4). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10082. html [in Ukrainian].

Council Directive 87/540/EEC of 9 November 1987 on access to the occupation of carrier of goods by waterway in national and international transport and on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications for this occupation. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987_001-87#Text [in English].

United Nations Development Programme. Human Development Reports. United Nations Development Programme (undp.org). Retrieved from https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humandevelopmentreport-2019.html [in English].

Volume of freight transported by modes of transport. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ tr/tr_rik/opvvt_95_20_ue.xlsx [in English].

Transport portuar, anul 2019. Retrieved from https://insse.ro [in English].

Gesamtergebnis der Binnenschifffahrt 2019: 205 Mio. Tonnen Güter. Verlorene Mengen konnten teilweise aufgeholt werden. Retrieved from www.binnenschiff.de/pressemitteilung/gesamtergebnis-der-binnenschifffahrt2019-205-mio-tonnen-gueter-verlorene-mengen-konnten-teilweise-aufgeholt-werden/ [in German].

VBW e.V. Studie: «Infrastrukturpolitik im internationalen Vergleich – eine Analyse der drei Länder Niederlande, Österreich und Deutschland unter Berücksichtigung der Wasserstraßeninfrastruktur». Retrieved from vbw-ev.de [in German].

Kotler, P., Berger, R. & Bickhoff, N. (2010). The Quintessence of Strategic Management. Springer, Berlin [in German].

Analytical materials to the draft Inland Water Transport Strategy of Ukraine for the period until 2031. Retrieved from https://mtu.gov.ua/news/33077.html [in Ukrainian].

CEO of the Strategy of Inland Water Transport Development of Ukraine: position of NECU National Ecological Center of Ukraine. Retrieved from https://necu.org.ua/pozycziya-naczionalnogo-ekologichnogo-czentru-ukrayinyshhodoseostrategiyi-rozvytku-vnutrishnogo-vodnogo-transportu-ukrayiny-na-period-do-2031-roku-ta-planu-zahodivyiyirealizacziyi-shhodo-seo-stat/ [in Ukrainian].

Machado, I., Kaisera, B., Bezerraa, S. & Castro, L. I. S. (2013). Is the environmental policies procedures a barrier to development of inland navigation and port management? A case of study in Brazil. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 47, 78–86 [in English].

Wasserstraßen nach Ländern. Landkarte – Welt. Retrieved from indexmundi.com [in German].

Сimago Journal & Country Rank – International Science Ranking. Retrieved from https://www.scimagojr.com/ [in English].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті