Національний та іноземний досвід впровадження податкової амністії: порівняльно-правовий аспект

Автор(и)

  • Катерина Токарєва кандидат юридичних наук, т.в.о. завідувача кафедри права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-15

Ключові слова:

оподаткування, правове регулювання, податкова амністія, одноразове (спеціальне) добровільне декларування, декларування активів фізичних осіб, правовий механізм декларування, зарубіжний досвід

Анотація

У статті розглянуто правове регулювання такого інституту, як податкова амністія, в різних країнах світу. Підкреслено, що в кожній державі впровадження такого інституту має свої особливості закріплення та реалізації. При цьому такі особливості зумовлені різними чинниками, приміром, такими як: територіальний та бюджетний устрій держави, модель податкової системи, модель взаємовідносин між уповноваженими та зобов’язаними учасниками податкових відносин та ін. На підставі аналізу правових механізмів податкової амністії в таких країнах, як Туреччина, Німеччина, Люксембург, Італія наголошено на тому, що їх позитивний досвід має вагоме значення для України. Такий підхід обумовлено тим, що майже усі розглянуті країни вже є діючими членами ЄС або ж прагнуть до вступу до такого Союзу. Підкреслено, що їх законодавчі акти спрямовані на економічно-вигідну та адекватну співпрацю між державою та платником податків. Тенденція закріплення досліджуваного інституту на державному рівні є впевненим кроком до детінізації економіки, як для малого, так і великого бізнесу. Розглянуто деякі особливості регламентації податкової амністії в Україні. Зокрема, йдеться про такий вид податкової амністії, як одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. Наголошено на тому, що вказане декларування характеризується наявністю власного правового механізму. При цьому такий механізм не є тотожним із механізмами податкової амністії в зарубіжних країнах. Підкреслено, що у національному податковому законодавстві України уперше було впроваджено механізм альтернативних ставок збору за одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. Зазначимо, що така альтернативність нерозривно пов’язана із процедурою розстрочення, яка суттєво відрізняється від традиційного механізму розстрочення податкового боргу платників податків.

Посилання

Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine on Stimulating the Shadowing of Income and Raising the Tax Culture of Citizens by Introducing a One -Time (Special) Voluntary Declaration by Individuals of their Assets due to Them and Payment of One -Time Fee to the Budget, 1539-IX (2021, June 15). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine on the Peculiarities of Clarifying Tax Liabilities on Income Tax and Value Added tax in Case of tax Compromise is Used, 63-VIII (2014, December 25). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-19#Text [in Ukrainian].

Bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile bazi kanunlarda değişiklik yapilmasi hakkinda kanun. Retrieved from: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117.pdf [in Turkish]. 4. Luxembourg – Last Call for Tax Amnesty «Regularizations». Retrieved from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ xx/pdf/2017/07/fa17-124.pdf.

Kovalchuk, O. (2021). Tax Amnesty: Essence, Features and Features of. Application in Ukraine. European Reforms Bulletin, 4, 96–99.

New Italian rules on tax amnesty for pending litigations and self-disclosure of potential undeclared permanent establishments. Retrieved from: https://www.maisto.it/content/file/taxalert/2017-03.pdf.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112). Retrieved from: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17G00112/ sg.

Mykhalitska, N. Ya., Veresklia, M. R. & Boiko, O. T. (2021). Implementation of tax amnesty in the light of foreign experience. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/75.pdf [in Ukrainian].

Shulha, T. M. & Bubniuk, V. O. (2021). Tax amnesty: domestic application and foreign experience. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 10, 408–410. Retrieved from: http://www.lsej.org.ua/10_2021/107.pdf [in Ukrainian].

Tax Code of Ukraine, 2755-VI (2010, December 2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275517#n2246 [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті