Деякі особливості оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • Ольга Дмитрик доктор юридичних наук, професор, завідувач наукового відділу загальних проблем формування та реалізації інноваційної політики НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Заслужений діяч науки і техніки України https://orcid.org/0000-0001-5469-3867
  • Каріна Казмірук студентка другого курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.37772/2518-1718-2022-4(40)-16

Ключові слова:

суб’єкт господарювання, податкова система, оподаткування, єдиний податок, воєнний стан, спрощена система оподаткування

Анотація

У статті досліджено особливості оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану. В умовах повномасштабної війни, досить важливо, щоб економіка продовжувала ефективно функціонувати. Відповідно до цього, виникає необхідність адаптації податкового навантаження і правил до воєнних умов, для сприяння бізнесу в умовах війни. Зазначено про те, що з початком повномасштабного вторгнення військ рф на нашу територію 24 лютого 2022 року, функціонування всього суспільного та державного механізму України зазнало вимушених змін. Такі зміни не оминули й сферу діяльності суб’єктів господарювання, зокрема оподаткування їх діяльності. Наголошено на тому, що з 01 квітня 2022 року була введена в дію нова модель оподаткування, яка діє в умовах воєнного стану. Вона передбачає трансформацію спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, встановлення додаткових можливостей для суб’єктів господарювання при обранні спеціального режиму оподаткування, зміну підходів до справляння податку на додану вартість. Водночас наголошено на існуванні відповідних проблем, наприклад, це стосується положення про звільнення від сплати податку на додану вартість стосовно перехідних залишків необоротних активів. Як висновок, наголошено на тому, що запроваджені податкові зміни мають стабілізаційний, стимулюючий характер, дають можливість суб’єктам господарювання економити кошти на сплаті податків та інвестувати їх у подальшу господарську діяльність і таким чином підтримувати та розвивати її. Водночас суб’єкти господарювання мають підтримувати українську економіку та за можливості сплачувати податки та наповнювати бюджет, щоб держава виконувала свої функції. У перспективі необхідно застосувати оперативну дерегуляцію та оновити державну політику у напрямку податкової та митної сфер.

Посилання

Andriievskyi, K. V. (2011). Special Tax Modes. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Bila, V. (2017). Legal form as a category of administrative law science. Retrieved from: https://science.lpnu.ua/sites/ default/files/journal-paper/2018/jun/13137/98-104.pdf [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine on the Introduction of Martial Law in Ukraine, No. 64/2022 (24 February 2022). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the Legal Regime of Martial Law, No. 389-VIII (2015, May 12). Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine on the peculiarities of taxation and submission of reporting during the period of martial law, No. 2118-IX (2022, March 15). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text [in Ukrainian].

The Law of Ukraine on Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine on the peculiarities of taxation and submission of reporting during the period of martial law, No. 2118-IX (2022, March, 3). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#Text [in Ukrainian].

Melnyk, T. Yu. (2022). State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, 2(100), 3–11 [in Ukrainian].

Novels of taxation with a single tax in a state of martial law. 2022. Retrieved from: https://lexinform.com.ua/dumkaeksperta/ novely-opodatkuvannya-yedynym-podatkom-v-umovah-voyennogo-stanu/ [in Ukrainian].

Taxes during the war: that has changed for business. 2022. Retrieved from: https://biz.ligazakon.net/analitycs/211250_ podatki-pd-chas-vyni-shcho-zmnilosya-dlya-bznesu#:~:text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%20 %D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96 %D0%B2 [in Ukrainian].

The rear works – Ukraine is at war: Business support in a war. Information management. Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2022. Retrieved from: https:// www.rada.gov.ua/news/razom/221573.html [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-12-08

Номер

Розділ

Статті