Про журнал


ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ


URL:

            http://pti.org.ua/

назва:

            Право та інновації (ПтІ)

ISSN:

            ISSN 2518-1718 (Online), ISSN 2311-4894 (Print)

реєстраційні дані:

            УДК 340:001.895

            Серія КВ № 21739-11639ПР від 24.11.2015

засновники:

            НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

рік заснування:

            2011р. «Актуальні питання інноваційного розвитку»

            з 2013 р. з назвою «Право та інновації»

резюме та основні розділи видання:

            Метою журналу є створення умов спеціалізованої платформи авторам для висвітлення результатів своїх досліджень різних аспектів інноваційного розвитку та усебічних суспільних факторів, які впливають на інноваційні системи, а також обміну науково-практичним досвідом. Основною концепцією журналу «Право та інновації» є забезпечення та стимулювання розвитку вітчизняної правової науки за допомогою висвітлення широкого кола доктринальних та практичних аспектів в сфері інноваційного розвитку та національної інноваційної системи.

           Тематика статей охоплює собою галузь науки «12.00.00 – Юридичні науки» та 293 «Міжнародне право».

мова видання:

            Українська, англійська.

бази даних в яких присутнє видання:

            - ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities);

            - Academic Research Index – ResearchBib (Японія);

            - Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Польща);

            - Information Matrix for the Analysis of Journals – MIAR (Іспанія);

            - Index Copernicus (IC) (Польща) (ICV 2021 = 81.38).

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ У РОЗДІЛІ "ПРО ЖУРНАЛ"

 

Поточний номер

№ 4 (44) (2023): Право та інновації
Опубліковано: 2024-01-22

Титульні сторінки

Статті

Переглянути всі випуски